Spokojnosť našich klientov zabezpečujeme širokým spektrom služieb založených na profesionálnom odbornom prístupe, zodpovednom plánovaní a riadení realizácie, skúsenosťami našich pracovníkov a dodávateľov a efektívnou tímovou spoluprácou. 

 

Príprava stavieb, Vypracovanie Dokumentácie

Vizualizácie a štúdie

Oboznámte sa so všetkými detailami projektu ešte pred skutočnou stavbou.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Prvý krok k realizácii projektu.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Druhý krok k realizácii.

Dokumentácia realizácie stavby

Podrobný záznam všetkého čo sa má zrealizovať.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Konečný stav zohľadňujúci všetko co sa udialo, vrátane zmien vykonaných počas stavby.

Manažment stavieb

Príprava projektu

Zabezpečenie architekto-urbanistickej štúdie,
Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, zabezpečenie štúdií,
Vypracovanie výkazu výmer a podkladov pre tendrovanie,
Inžinierska činnosť a zabezpečenie potrebných povolení pre výstavbu.

Plánovanie

Vypracovanie rozpočtu nákladov,
Príprava časového harmonogramu výstavby,  
Zostavenie realizačného tímu, návrh postupnosti realizácie, 
Optimalizácia technologických postupov.

Obstarávanie a tender

Vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa, 
Oslovenie dodávateľov a realizácia výberových konaní,  
Vyhodnotenie ponúk a prerokovanie s potenciálnymi dodávateľmi, 
Návrh úsporných variant, odporučenie najvhodnejšieho riešenia,
Zastupovanie pri rokovaniach na zmluvných podmienkach, návrh  a príprava zmlúv.

 

Realizácia

Kompletná realizácia stavieb na kľúč

Zabezpečenie geodetických prác,
Celková realizácia všetkých stavebných prác,
Zabezpečenie prebratia a preberacích protokolov,
Zabezpečenie dokumentácie skutočného vyhotovenia,
Zabezpečenie kolaudačného konania,

Časti stavieb

Exteriérové časti domov – strecha, fasáda, okná a dvere, ploty, ...
Technické zariadenia budov – voda, kanalizácia, plyn, kúrenie, klimatizácia, elektroinštalácie
Interiérové práce – podlahy, kuchyne, kúpeľne, sanita, dorbné aj väčšie úpravy,
Zatepľovanie a energetické certifikácie budov

Rekonštrukcie

Opravy a údržby
Úpravy interiérov aj exteriérov
Čiastočné aj komplexné sanácie, výmeny častí inštalácií

Exteriérové a záhradné práce

ploty, altánky, pergoly, terénne a sadové úpravy,
drevostavby, prístavby, prístrešky

Interiérový dizajn

návrh, vizualizácie, výber materiálov
realizácia, povrchové úpravy, osvetlenie, 

Obchodné priestory

Kvalitné riešenia zohľadňujúce podnikateľský koncept obchodníka.

Obchodná činnosť

Predaj stavebných materiálov

Zaoberáme sa obchodovaním s množstvom stavebných materiálov a produktov, pre prípadnú otázku alebo konkrétny dopyt nás neváhajte konaktovať.

Predaj tepelnej techniky

Zaoberáme sa obchodovaním s množstvom stavebných materiálov a produktov, pre prípadnú otázku alebo konkrétny dopyt nás neváhajte konaktovať.

Predaj reziva, vyhotovenie

Zaoberáme sa obchodovaním s množstvom stavebných materiálov a produktov, pre prípadnú otázku alebo konkrétny dopyt nás neváhajte konaktovať.